Metod Smarta Orter

Strukturerad och inkluderande process som syftar till att stärka orten genom att ge röst åt dess gemenskap.

Samverkan i smarta orter

Leva – Bo – Verka

Samverkan mellan förening, företag och kommun är en förutsättning för utveckling i orter.

Generationssamverkan spelar en avgörande roll när det kommer till utveckling och framsteg i orter för att tillgodogöra sig kunskap som ackumulerats över tid. Det innebär att kunskapen inte bara bevaras utan även utvecklas och anpassas till de föränderliga moderna behoven hos orterna.

Genom att kombinera samverkan mellan förening, företag och kommun kan vi tillsammans skapa en mer hållbar och inkluderande framtid för sina samhällen.och ta tillvara på generationsinnovation skapas en läroprocess ger upphov till en dynamisk miljö där idéer flödar fritt och innovation trivs.

VISION

Utveckla orter genom samverkan.

MISSION

Systematiskt sammanföra föreningar, företag och kommun för att identifiera utvecklingsinsatser i lokala orter med en metod där alla parter gemensamt går från idé till genomförande.

MÅL

Idéerna, aktiviteterna och projekten genomförs systematiskt, hållbart och utifrån lokalt ledd samverkan mellan förening, näringsliv och kommun.

Kreativ & deltagardriven

Smarta orter-metoden för att exponera och skapa kunskap om orter
är en strukturerad process som omfattar fem centrala steg:

1. Intervjuer:

Genomförs för att fånga den mångfalden och unika aspekterna av orten. De fungerar som kärnan i insamlingen av lokal kunskap och ger en förståelse för dess behov, önskemål och utmaningar.

2. Workshop:

Utgör en kreativ och deltagardriven plattform där olika aktörer som föreningar, företag och kommunen, samlas för att diskutera och generera idéer. Dialogen främjar samverkan och möjliggör utbytet av perspektiv för att forma en gemensam vision för ortens framtid.

3. Resultat:

Baserat på intervjuerna och workshop sammanställs resultaten. Denna fas ger en sammanhängande bild av gemenskapens behov och önskemål samt identifierar potentiella områden för förbättring och utveckling.

4. Planer/Idéer:

Utifrån de insamlade resultaten och gemensamma visionen skapas konkreta planer och idéer för att främja ortens utveckling. Dessa planer strävar efter att adressera specifika områden och behov som identifierats under processens tidigare steg.

5. Guider:

Slutligen, för att dela den insamlade kunskapen och underlätta för andra att dra nytta av erfarenheterna, utvecklas guider och how-to-material. Dessa resurser tjänar som praktiska verktyg för andra, vilket skapar en hållbar sätt för kunskapsdelning och gemensam utveckling.

Metod

Genom denna metod skapas en strukturerad och inkluderande process som syftar till att stärka orten genom att ge röst åt dess gemenskap och samtidigt erbjuda resurser för andra att dra lärdom och inspireras av deras erfarenheter.

Se filmen nedan om metoden

Kontakta oss för mer ingående presentation och offert.

Translate »