Crealevants arbetsmetod och vision

Vi arbetar med att sätta de viktigaste grundstenar för uppbyggande av en relevant marknadskommunikation baserad på en handlingsplan.

Oavsett vad man gör bör man ha en vision att sikta på

Din vision hjälper dig att lyfta blicken och fokusera och ta rätt beslut när det är jobbigt – den fungerar som en fyr mitt i stormen.

Vår vision

Vi vill skapa tydlighet i kommunikation

Vi vet att vi aldrig kommer att nå vår vision, men vi fokuserar och siktar på den varje dag.

Vad är din vision?

 • 1

  Vision

  Kommunicerar vad organisationen skall sikta och sträva efter långsiktigt – vad man är på väg och varför.

 • 2

  Mission

  Beskriver vad arbetsgruppen kommer att göra och varför

 • 3

  Mål

  Avser specifika mätbara resultat för projektets mål. Projektets mål anger hur mycket av vad som ska uppnås och när.

 • 4

  Strategier

  Förklarar hur mål kommer att nås inom projektet.

 • 5

  Handlingsplaner

  Vad kommer att hända; vem gör vad när och när man skall göra det.  Handlingsplan beskriver i detalj exakt hur strategier kommer att implementeras för att uppnå de mål som har satts tidigare.

Exempel på företags visioner Tetra Pak: Att minska svälten i fattiga länder, genom att effektivt kunna få ut mat till många människor. Ford: Att göra bilen tillgänglig för många. Microsoft: En PC på varje skrivbord i varje hem. IKEA: Att skapa en bättre vardag för de många människorna.

Translate »