Arbetsmetod

Vi arbetar med att sätta de viktigaste grundstenar för uppbyggande av en relevant och hållbar marknadskommunikation baserad på en handlingsplan.

Oavsett vad man gör bör man ha en vision att sikta på

Din vision hjälper dig att lyfta blicken och fokusera och ta rätt beslut när det är jobbigt – den fungerar som en fyr mitt i stormen.

Vår vision

Vi vill designa ett vackrare internet med hållbarhetstänk

Vi vet att vi aldrig kommer att nå vår vision, men vi fokuserar och siktar på den varje dag.

Vad är din vision?

 • Vision

  Kommunicerar vad organisationen tror är de ideala förutsättningarna för projektet/företaget – hur saker och ting skulle se ut om frågorna/önskemål som var viktiga var perfekta.

 • Mission

  Beskriver vad arbetsgruppen kommer att göra och varför den kommer att göra det

 • Mål

  Avser specifika mätbara resultat för projektets breda mål. Projektets mål anger i allmänhet hur mycket av vad som ska uppnås när.

 • Strategier

  Förklarar hur initiativet kommer att nå sina mål inom projektet.

 • Handlingsplaner

  Viken förändring kommer att hända; vem gör vad när och när man göra det.  Handlingsplan beskriver i detalj exakt hur strategier kommer att implementeras för att uppnå de mål som har utvecklats tidigare.

Translate »