Företagsidentitet återger en bild av ditt företag

Alla företag bör ha en identitetsmanual / Grafisk manual

Det är här man skriver ner regelverk och parametrar på varumärke, personal och kod av uppförande.

När personal representerar ditt företag eller när de inte gör det påverkar det indirekt företagets anseende och dess kultur. Det är viktigare än vad man tror – det sätter värdefulla aspekter i företaget välmående.

Företagets anseende bygger på viktiga grundstenar:

 1. Företagsidentitet
 2. Varumärken
 3. Kommunikation
 4. Uppförandekod
 5. Formspråk
 • 1

  Företagsidentitet

  Hur ett företag genom sitt eget handlande, kommunikation och grafiska maner skapar en bild av sig själv och hur det uppfattas av andra

 • 2

  Varumärke

  Ett varumärke är inte bara logotypen, namnet och material man tar fram – utan hur det uppfattas i sin helhet.

 • 3

  Kommunikation

  Kommunikation baseras på värderingar – vad man står för, vilket i sin tur stärker identitet och varumärket

 • 4

  Uppförandekod

  Värderingar är viktiga verktyg man använder för att sträva och arbeta i enlighet med företaget mission och planer. Uppförandekoden återspeglas i allt arbete och bör vara baserad på företagets kärnvärden.

 • 5

  Formspråk

  Den visuella formspråk visar vilka riktlinjer man måste förhålla sig till för att en tydlig upplevelse skall kommuniceras och en gemensam bild skall kunna återges.

Translate »