Crealevant Advisory Solutions

Crealevant Advisory Solutions erbjuder en omfattande metod för att stödja kommuner med kravspecifikationer, offentliga upphandlingar och projektledning. Vi samlar in information och förstår kommunens behov och mål.

 • Faktainsamling

  Möte

  Det initiala mötet fungerar som en grundläggande introduktion och informationsinsamling. Under detta steg träffar vi kommunens representanter för att förstå deras behov och mål. Vi samlar in relevant data och dokumentation som behövs för att skapa en detaljerad bild av projektets omfattning. Detta innefattar att identifiera nyckelintressenter, befintliga system och processer samt specifika utmaningar och krav.

 • Kravspecifikation

  Dokument

  Med den insamlade informationen som grund, arbetar vi tillsammans med kommunen för att utforma en detaljerad kravspecifikation. Detta dokument specificerar alla tekniska, funktionella och affärsmässiga krav som projektet ska uppfylla. Vi säkerställer att alla krav är tydliga, mätbara och uppnåeliga, och att de speglar kommunens mål och förväntningar.

 • Upphandling

  Budget

  Efter att kravspecifikationen är klar, går vi vidare med att planera upphandlingsprocessen. Vi skapar en detaljerad upphandlingsstrategi som inkluderar en tidslinje, identifiering av potentiella leverantörer och utvärderingskriterier. Parallellt med detta arbetar vi med att utveckla en realistisk budget som täcker alla aspekter av projektet, från start till slutleverans. Vi hjälper kommunen att genomföra en effektiv upphandling som säkerställer bästa möjliga värde för pengarna.

 • Projektledning

  Planering

  När upphandlingen är genomförd och leverantörer har valts, tar vi över projektledningen för att säkerställa att projektet löper smidigt och enligt plan. Vi övervakar framstegen, hanterar risker och problem som kan uppstå, och ser till att alla parter kommunicerar effektivt. Vårt mål är att hålla projektet inom tidsramen och budgeten, samtidigt som vi levererar enligt de fastställda kraven.

 • Kravställande

  Kontroll / Test

  Under hela projektets gång genomför vi kontinuerliga kontroller och tester för att säkerställa att alla krav uppfylls. Detta inkluderar regelbundna granskningar, kvalitetskontroller och användartester. Vi agerar som kommunens representant för att kravställa gentemot leverantörerna och säkerställa att de levererar enligt specifikationerna. Eventuella avvikelser hanteras omedelbart för att hålla projektet på rätt spår.

 • Leverans

  Rapportering

  När projektet närmar sig slutet, koordinerar vi leveransen och implementeringen av lösningarna. Vi säkerställer att alla system och processer är fullt operativa och att övergången sker smidigt. Efter leveransen sammanställer vi en omfattande rapport som dokumenterar projektets genomförande, resultat och lärdomar. Vi inkluderar även rekommendationer för framtida förbättringar och stöd till kommunen för fortsatt framgång.

Genom att följa denna metod säkerställer Crealevant Advisory Solutions att varje projekt genomförs på ett strukturerat, effektivt och framgångsrikt sätt, vilket skapar maximalt värde för kommunala kunder.

Translate »