Grafisk manual sätter regelverk för ditt varumärke

Grafisk manual hjälper externa företag och partners att hantera ditt varumärke på ett korrekt sätt

Det är här man skriver ner regelverk och parametrar på hur man får lov att använda/hantera ditt varumärke – logotyp eller namn. Man spaltar specifika regler med avstånd, fria ytor, färger och teknisk information för tryckerier eller andra leverantörer som producerar grafisk material.

Detta tas upp bl a i en grafisk manual

 1. Logotyp
 2. Friyta
 3. Färger
 4. Typografi
 • 1

  Logotyp

  Ett grafiskt varumärke, emblem, symbol som används i marknadsföring för att underlätta visuell igenkänning.

 • 2

  Friyta

  En logotyp behöver ha en egen plats – friytan säkerställer att logotypen syns tydligt och har god läsbarhet. Friytan är minsta avståndet till annan grafik, text eller bild. Ju mer friyta som finns runt logotypen, desto tydligare framträder den.

 • 3

  Färger

  Man använder färger för olika ändamål;  kommunicera värden eller accentuera budskap. Teknisk är det olika färgkoder för olika applikationer och dessa behöver redogöras i en tabell: För tryckmedia, webb, bildekor och andra områden.

 • 4

  Typografi

  Typsnitten är en del av företagets identitet och det är viktigt att man använder dem konsekvent för en enklare kommunikation och vara en tydlig avsändare

inblick i Grafiska Manualer

Vi har genom åren tagit fram flertal manualer till våra kunder. Allt från mycket enkla versioner till mer avancerade beroende på omfattning. Behöver du hjälp med det – bara slå oss en signal!

Translate »