Varför skall din organisation, företag eller projekt använda strategisk planering?

Det finns många goda skäl, inklusive följande anledningar för att implementera strategisk planering:

Strategisk planering hjäper din organisation att definiera en vision och utveckla praktiska sätt att genomföra förändringar.

Det hjälper er att sätta upp och uppnå korta mål samtidigt som man håller synen på drömmen (vision). Genom att implementera processen i arbetsgruppen får uppdraget tydliga riktlinjer.

Processen ger er en möjlighet att utvecklas tillsammans med de som kommer att påverkas av vad man gör. Det betyder att arbetet mer troligt möter verkliga behov och önskemål. Den sätter alla delaktiga i samma riktning och ökar chanserna för att ansträngningar blir framgångsrika.

Strategisk planering låter din organisation fokusera på de kortsiktiga mål samtidigt som man håller synen på den långsiktiga vision och uppdrag.

När behöver ni använda strategisk planering?

Naturligtvis är det alltid vettigt för organisationen att ha den riktning och ordning som strategisk planering ger, men det finns vissa gånger det är särskilt vettigt att använda denna process. Dessa tider inkluderar:

 • När du startar en ny organisation.

 • När din organisation börjar ett nytt initiativ eller ett stort projekt eller kommer att börja arbeta i en ny riktning.

 • När din grupp flyttar in i en ny fas av en pågående insats.

 • När du försöker stärka ett äldre initiativ som har tappat fokus eller fart.

 • När du ansöker om ny finansiering eller till en ny finansiär. Under dessa omständigheter är det viktigt att klargöra din vision och uppdrag så att all finansiering du söker stöder vad din organisation faktiskt står för.

Strategisk planering är uppdelat i 5 separata delar:

 • Vision

  Kommunicerar vad organisationen tror är de ideala förutsättningarna för projektet/företaget – hur saker och ting skulle se ut om frågorna/önskemål som var viktiga var perfekta.

 • Mission

  Beskriver vad arbetsgruppen kommer att göra och varför den kommer att göra det

 • Mål

  Avser specifika mätbara resultat för projektets breda mål. Projektets mål anger i allmänhet hur mycket av vad som ska uppnås när.

 • Strategier

  Förklarar hur initiativet kommer att nå sina mål inom projektet.

 • Handlingsplaner

  Viken förändring kommer att hända; vem gör vad när och när man göra det.  Handlingsplan beskriver i detalj exakt hur strategier kommer att implementeras för att uppnå de mål som har utvecklats tidigare.

I korthet

Alla har en dröm. Men de mest framgångsrika individerna – och organisationer – tar den drömmen och finner ett sätt att få det att fungera. Strategisk planering och dess process hjälper grupper att göra just det. Planeringsprocess hjälper företag/projekt att definiera drömmen, sätta mål, definiera sätt att uppfylla dessa mål och slutligen utveckla praktiska sätt att åstadkomma nödvändiga förändringar.

Är du i behöv av att implementera strategisk planering i ditt företag/projekt?

Skicka gärna ett mail till oss så bokar vi ett förutsättningslöst möte där vi kan diskutera förutsättningar.

Translate »