Brännmärkning av boskap är den
först använda typen av märkning.