Crealevant's hjärta för kundservice

Har din kommunikation ett ansikte utåt?

Vilka egenskaper ditt företag faktisk har, vad det objektivt sett är och står för. Företagets personlighet, det sätt på vilket det skiljer sig från andra företag, är dess potentiellt viktigaste konkurrensfördel. Hur ditt företag uppfattas spelar en stor roll i hur dina affärer utvecklas.

Företagsidentitet skapas av vad medarbetarna tänker och tycker, hur ditt företag uppträder gentemot kunder och leverantörer, hur omvärlden upplever det.

Identiteten yttrar sig i allt som företaget gör, i dess varor och tjänster, i sättet på hur det kommunicerar. Identiteten kommer inifrån och växer fram organiskt. Grafisk form är ett viktigt medel för att uttrycka företagets identitet. Men företaget får inte en ny identitet bara genom att byta logotyp.

Det handlar inte om vem du är, utan hur du uppfattas.