WordPress

Världens klart största
och mest använda system

Vill du bygga din hemsida med världens största dynamiska CMS-system, WordPress?

Vi installerar och designar din nya WordPress samt erbjuder komplett hantering av kontinuerliga uppdateringar av plugins och hosting/drift. Du kommer att vara fri från spam och kunna fokusera på din blogg/hemsida. Vi utvecklar även specifika plugins och funktioner.

Design

 • Mobilanpassad

  All vår design är framtagen med responsiva mallar.

 • Unik design

  Vi tar fram design baserad på företagets grafiska profil eller specifika önskemål.

 • Typografi

  Vår design kan formges med företagets egen typografi eller kopplas till Google Webfonts.

 • Bildspel

  Flera olika typer av bildspel kan väljas men även video-bakgrunder, parallax effekter eller enligt önskemål.

 • Innehållshantering

  I vår design bygger vi stöd för redigering av kommunikationsytor med enklare hantering än WordPress inbyggda WYSIWYG editor. Vi bygger exponeringsytor så att de följer designen utan risk för att förstöra.

Utveckling

 • Prototyp

  För att enklare kunna definiera hur en applikation skall utvecklas, tar vi fram prototyper tillsammans med vår kund. Prototypen fungerar som en interaktiv specifikation som är grunden för den slutliga produkten.

 • Moduldesign

  Utveckling av WordPress plugins: Har du en idé eller behöver du utveckla något som inte finns?

 • Anpassningar

  Utveckling av front-end och back-end funktioner på befintliga tema/installationer.

 • Konsulthjälp

  Har du redan en hemsida? Vi kan göra en kostnadsfri konsultation med mål att ge dig tips och inspiration.

Utbildning

 • HTML för administratörer

  Utbildningen koncentrerar sig på enkel HTML-kunskap för att kunna hantera WordPress HTML editor.

 • Adminstration enkelt

  Utbildningen innefattar genomgång av funktioner, vi anpassar utbildningen specifikt för enskilda projekt där vi isolerar relevanta funktioner för våra kunder.

 • Administration avancerad

  Vi går igenom alla funktioner med mål att erbjuda våra kunder möjlighet att upptäcka kraften bakom WordPress.

Drift | Hosting

 • Optimerade servrar

  Installation  för bästa prestanda och hastighet.

 • DEV miljö för alla installationer

  Kloning av miljö för utveckling och test.

 • Backup

  Daglig backup till Amazon cloud

Support

 • 24/7 personlig kontakt

  Det är sant, vi svarar alltid i telefon.

 • WordPress Manual

  Egen framtagen manual för våra kunder.

Code is poetry